Duinkerke collectie in de DACart tentoonstelling 2022 in Gent

No One Is Illegal, de DUINKERKE collectie
Stedelijk Secundair Kunstinstituut Gent, DACart Tentoonstelling
15 – 24 juli 2022, dagelijks van 15.00 – 22.00 uur

Bibliothheekstraat 8 9000 Gent
https://gentsefeesten.stad.gent/en/day/15/dacart-tentoonstelling-2865

De Duinkerke collectie , bestaande uit 48 Duinkerke werkjes ontstaan in project No One Is Illegal in het SMAK Gent, van 9 juni – 3 juli 2022.
In het SMAK Gent toonden de beeldend kunstenaars Nicole Driessens en Ivo van den Baar de levensgrote tentinstallatie “No One Is Illegal” om de wereld van mensen op de vlucht in de bossen rond Duinkerke (FR) te verplaatsen naar de kunstwereld. Deze installatie is geïnspireerd op de verschrikkelijke situatie van mensen op de vlucht op weg naar Engeland. Een groep Belgische en Franse vrijwilligers, onder wie Saar Depuydt, helpt deze mensen met voedsel, kleding, tenten en slaapzakken om in de eerste levensbehoeften te voorzien.

Toen begin 2020 Covid 19 uitbrak ervaarden Nicole en Ivo meteen de gevolgen hiervan voor hun beroep als kunstenaar. En direct ook realiseerden zij zich dat zij in de gelukkige omstandigheid verkeerden dat, indien nodig, zij konden terugvallen op allerlei noodmaatregelen van de Nederlands staat, in tegenstelling tot mensen op de vlucht die in Duinkerke strandden. Nicole en Ivo hebben contact opgenomen met Saar, die zij al af en toe financieel steunden, met de vraag of zij foto’s zou willen sturen van de situatie in Duinkerke. Daaruit hebben de kunstenaars drie beelden gekozen om te transformeren in drie kleine textiel kunstwerkjes, die zij te koop aanbieden via instagram en elders. Het doel is met de opbrengst uit de verkoop Saar te ondersteunen met het bieden van hulp aan mensen op de vlucht in Duinkerke.

De Duinkerke werkjes zullen door de kunstenaars gemaakt en verkocht blijven worden zolang Saar Depuydt hulp blijft bieden aan mensen op de vlucht. In het SMAK is met mensen uit Gent en daarbuiten twee weken gewerkt aan het samen maken van een nieuwe collectie Duinkerke werkjes, die geëxposeerd en verkocht werden in de installatie in Zaal 1. Hiermee zijn de deelnemende makers onderdeel geworden van de zorg voor mensen op de vlucht en zijn er vele gesprekken gevoerd in het museum rond deze problematiek.

Er zijn in zeven workshopdagen in het SMAK 64 nieuwe Duinkerke werkjes gemaakt en geëxposeerd, waarvan er inmiddels 26 zijn verkocht. Ook een groep mensen van De Zonnehoeve uit Nazareth, DACart, heeft er een dag samen met de twee kunstenaars gewerkt.
Naar aanleiding van deze samenwerking heeft De Zonnehoeve Nicole en Ivo uitgenodigd de collectie Duinkerke werkjes te exposeren en te koop aan te bieden in de DACart Tentoonstelling tijdens de Gentse Feesten.

Indien u geïnteresseerd bent een Duinkerke werkje te kopen en daarmee het vrijwilligerswerk van Saar te steunen, meld u dan bij de medewerkers van De Zonnehoeve. De kunstwerkjes kosten € 350,- per stuk. Ze zijn uniek en gesigneerd.

Alle reeds gemaakte Duinkerke werkjes zijn terug te zien op:

https://www.wandschappen.nl/project/duinkerke/

Mocht u één van deze werkjes willen kopen neem dan contact op via email:

ivo@wandschappen.nl

Volg ons op instagram: @ driessensvandenbaar