Duinkerke

“Duinkerke” is de serie van drie kunstwerken, steeds opnieuw gemaakt. Het is dus een serie originelen,
handgemaakt, van wolvilt, over de huisvesting van mensen in Duinkerke die vanaf de kust van Frankrijk per boot Groot-Brittannië proberen te bereiken.
De werken vinden hun oorsprong in de verhalen van Saar Depuydt, een goede vriendin van ons, die elke week met haar vrienden (Dorothy en de mensen van MRS) met een aantal auto’s vol eten, kleding en tenten naar Duinkerke rijdt om daar de mensen op de vlucht in de bossen te helpen overleven . Wat er in Duinkerke gebeurt, is illegaal, zowel daar verblijven als helpen. Het herhaaldelijk uitzetten van mensen door de politie in Frankrijk is echter ook in strijd met de fundamentele mensenrechten. Het is schrijnend dat het vrijwilligerswerk dat Saar doet nodig is en dat West-Europa niet anders omgaat met de mensen op de vlucht, van wie sommigen nog elke dag sterven bij hun poging om Groot-Brittannië te bereiken.
Saar keert telkens terug naar Duinkerken, ondanks het optreden van de Franse regering. Het is net als Sisyphus Arbeid en op dezelfde manier maken we de drie kunstwerken keer op keer.
Dus als je een werk ziet dat je mooi vindt, stuur ons dan een berichtje met het nummer (je ziet het als je de foto vergroot)
naar: ivo@wandschappen.nl

De kunstwerken kosten € 350,-, waarvan de opbrengst  naar Saar Depuydt gaat om haar hulp aan de vluchtelingen te ondersteunen.

Materiaal: wolvilt op houten plaat, afmetingen: 42 x 30 cm of 30 x 42 cm.

Sinds de start van het project, lente 2020, zijn er meer than 120 werken gemaakt, waarvan er inmiddels ruim 80 zijn verkocht.
De werken zijn tentoongesteld in:
Gallery Untitled Rotterdam 2020, It’s No Rocket Science
Art Week Rotterdam, OBJECT 2021, No One Is Illegal
Nieuw Charlois Rotterdam 2021
Dutch Design Week Eindhoven 2021, Embassy of Inclusive Society
S.M.A.K. Gent 2022, No One Is Illegal
Art Week Rotterdam 2023, Art Rotterdam, bij De Aanschouw

English:

“Duinkerke” is the series of three artworks,  made over and over again, till the maximum amount of 99 pieces each. So it’s a series of originals,
handmade, of wool plate and wool felt, about the housing of people in Dunkirk France who try to reach Great Brittain by boat from the shores of France.
The works have their origins in the stories of Saar Depuydt, a good friend of ours, who drives with her friends (Dorothy and the people of MRS) every fortnight with a number of cars full of food, clothes and tents to Dunkirk to help the people hiding there in the woods to survive. What is happening in Dunkirk is illegal, both staying there and helping. However, the repeated expulsion of people by the police in France is also contrary to fundamental human rights. It is poignant that the voluntary work that Saar does is needed and that Western Europe does not deal differently with the refugees, some of whom still die every day trying to reach Great Britain.
Over and over again Saar goes back to Dunkirk despite of the actions of the France government. It’s like Sisyphus Labor and the same way we make the three works of art over and over again.
So if you see a work you like, just send us a message with the number (you see when you enlarge the picture) and we’ll make that one for you again.

The artworks cost € 350, from which the proceeds will be transferred to Saar Depuydt to support her aid to the refugees.
Material: wool felt on  wood plate, Sizes: 42 x 30 cm or 30 x 42 cm .

Interested in a work from the continuously growing series? email: ivo@wandschappen.nl

Since the start of the project , spring 2020, more than one hundred works have been made, of which eighty have been sold.
The works have been shown in:
Gallery Untitled Rotterdam 2020, It’s No Rocket Science
Art Week Rotterdam, OBJECT 2021, No One Is Illegal
Nieuw Charlois Rotterdam 2021
Dutch Design Week Eindhoven 2021, Embassy of Inclusive Society
S.M.A.K. Gent 2022, No One Is Illegal
Art Week Rotterdam 2023, Art Rotterdam, at De Aanschouw